Tìm kiếm "05/2012/CT-UBND"

05/2012/CT-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 05/2012/CT-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 9 nội dung

Chỉ thị 05/2012/CT-UBND

Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013