Tìm kiếm "05/2012/NQ-HĐND"

05/2012/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 05/2012/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 21 nội dung

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống mầm non, giáo dục, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới ...