Tìm kiếm "06/2008/QĐ-"

06/2008/QĐ- | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 06/2008/QĐ-.

Hiển thị 1 - 20 trong 71 nội dung

Quyết định 06/2008/-BNV

Về việc quy định mẫu thẻ về việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức