Tìm kiếm "06/2011/Q��-UBND"

06/2011/Q��-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 06/2011/Q��-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 14493 nội dung

Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ

trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ