Tìm kiếm "07/2003/QĐ-BTS"

07/2003/QĐ-BTS | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 07/2003/QĐ-BTS.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 07/2003/QĐ-BTS

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản