Tìm kiếm "07/2004/QĐ-UB"

07/2004/QĐ-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 07/2004/QĐ-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 11 nội dung

Quyết định 07/2004/QĐ/UB-NC

Về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng sổ sách, biểu mẫu ghi chéptình hình, kết quả tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.