Tìm kiếm "07/2006/TTLT"

07/2006/TTLT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 07/2006/TTLT.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Thông tư liên tịch 07/2006/TTLT/BTNMT-BNV-BTC

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường