Tìm kiếm "07/2012/NQ-HĐND"

07/2012/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 07/2012/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 17 nội dung

Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND8

Về việc sửa đổi, bổ sung định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2012-2013