Tìm kiếm "08/2002/CT"

08/2002/CT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 08/2002/CT.

Hiển thị 1 - 20 trong 13 nội dung

Chỉ thị 08/2002/CT-UBND

Về việc củng cố, phát triển Hội từ thiện và Bảo trợ người tàn tật- Trẻ mồ côi trong tỉnh

Chỉ thị 08/2002/CT-BGDĐT

Về việc đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp

Chỉ thị 69/2002/CT-UB

Về việc tổ chức thi hành Chỉ thị 08/2002/CT-TTg ngày 25/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tăng