Tìm kiếm "08/2005/TTLT"

08/2005/TTLT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 08/2005/TTLT.

Hiển thị 1 - 20 trong 7 nội dung

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT/BYT-BQP

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 25/2004/CT-TTg ngày 29/06/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội trong giai đoạn ...

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT/BTM-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về thương mại địa phương