Tìm kiếm "08/2007/NQ-HĐND"

08/2007/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 08/2007/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 27 nội dung

Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND7

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương