Tìm kiếm "08/2007/QĐ-BNV"

08/2007/QĐ-BNV | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 08/2007/QĐ-BNV.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 08/2007/QĐ-BNV

Về việc ban hành Bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010