Tìm kiếm "08/2010/NQ-HĐND"

08/2010/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 08/2010/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 20 nội dung

Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND

về chức danh, số lượng và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố