Tìm kiếm "08/KTTT"

08/KTTT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 08/KTTT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

(Mẫu số 08/KTTT)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính