Tìm kiếm "08/NQ-HĐND"

08/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 08/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 20 nội dung

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

Về việc huy động sức dân, đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn trên địa bàn Lào Cai

Nghị quyết 08-NQ/HĐND10

Về chủ chương và biện pháp tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động Thành phố Hải Phòng

Nghị quyết 08/NQ-HĐND5

Về việc tổ chức hoạt động của Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn (cơ sở) về việc thành lập, sử dụng quỹ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở