Tìm kiếm "08/TT-LB"

08/TT-LB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 08/TT-LB.

Hiển thị 1 - 20 trong 9 nội dung

Quyết định 1859/1999/QĐ-UB

Về việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ y tế cơ sở theo Thông tư số 08/TT-LB ngày 20-4-1995