Tìm kiếm "09/2003/TTLT"

09/2003/TTLT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 09/2003/TTLT.

Hiển thị 1 - 20 trong 3 nội dung

Thông tư liên tịch 09/2003/TTLT/BYT-BTC-BNV

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Thông tư liên tịch 09/2003/TTLT-BNN-BQP

Hướng dẫn thực hiện công tác bố trí, sắp xếp, ổn định và tiếp nhận dân cư ở vùng dự án phát triển kinh tế - xã hội do bộ quốc phòng quản lý