Luat Minh Khue

Tìm kiếm "09/2010/NQ-HĐND"

09/2010/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 09/2010/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 21 nội dung

Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010 tỉnh Lào Cai