Tìm kiếm "09/2012/TT"

09/2012/TT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 09/2012/TT.

Hiển thị 1 - 20 trong 50 nội dung

Thông tư 09/2012/TT-BKHCN

Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước