Tìm kiếm "09/TT"

09/TT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 09/TT.

Hiển thị 1 - 20 trong 31 nội dung

Thông tư 09/TT-BNV

Về việc cấp bằng lái xe cơ giới đường bộ và phiếu kiểm soát lái xe

Thông tư liên tịch 09-TT/LB

Quy định vùng miền núi khí hậu xấu được ưu đãi trong chế độ đãi ngộ khi ốm đau, mất sức lao động do Bộ Lao động - Bộ Thương binh Xã hội - Bộ Y tế - Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành

Thông tư liên tịch 09-TT/LN

Hướng dẫn việc xét và thi hành án đối với các khoản tiền bồi thường, bồi hoàn, thanh toán tài sản, cấp dưỡng trong các bản án hình sự và dân sự trong tình hình hiện nay

Mẫu bảng kê chi tiền (Mẫu số 09-TT)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng kê chi tiền được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và ...