Tìm kiếm "10/2007/QĐ-BLĐTBXH"

10/2007/QĐ-BLĐTBXH | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 10/2007/QĐ-BLĐTBXH.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 10/2007/QĐ-BLĐTBXH

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm ...