Tìm kiếm "10/2012/NQ-HĐND"

10/2012/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 10/2012/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 20 nội dung

Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND8

Về việc quy định mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương ...