Tìm kiếm "10/TT"

10/TT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 10/TT.

Hiển thị 1 - 20 trong 42 nội dung

Thông tư 10/TT-ĐCKS

Hướng dẫn thủ tục trình thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo trong hoạt động khoáng sản và lập đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản

Thông tư 10/TT-BTC

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71-TC/TCT ngày 10-10-1997 về thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông

Thông tư 10-TT/LB

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ngày 25/11/1983 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 145-HĐBT ngày 6/2/1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc

Thông tư 10/TT-TS-QLHS

Hướng dẫn thực hiện Quy định của Hội đồng Bộ trưởng về việc cho xuất cảnh đi học nước ngoài theo con đường tự lựa chọn

Thông tư liên tịch 10/TT-LB

Hướng dẫn cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 20/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng