Tìm kiếm "1005/QĐ-BHXH"

1005/QĐ-BHXH | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1005/QĐ-BHXH.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 1005/QĐ-BHXH

Về việc sửa đổi bổ sung một số điểm tại quy định về tổ chức thực hiện chế độ KCB bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 2559/QĐ-BHXH ngày 27/9/2005 Của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam