Tìm kiếm "102/2013/NQ-HĐND"

102/2013/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 102/2013/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 4 nội dung

Nghị quyết 102/2013/NQ-HĐND

Về Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam