Luat Minh Khue

Tìm kiếm "1027/QĐ-UBND"

1027/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1027/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 9 nội dung

Quyết định 1027/QĐ-UBND

Về việc bổ sung chức năng hướng nghiệp dạy nghề vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề đối với các huyện: Yên Bình, Văn Chấn, Trạm ...