Tìm kiếm "1034/QĐ-UBND"

1034/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1034/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 11 nội dung

Quyết định 1034/QĐ-UBND

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS trực thuộc Sở Y tế