Luat Minh Khue

Tìm kiếm "1037/QĐ-"

1037/QĐ- | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1037/QĐ-.

Hiển thị 1 - 20 trong 20 nội dung

Quyết định 1037/-UB

Về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm và phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.