Tìm kiếm "105/2005/QĐ-UB"

105/2005/QĐ-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 105/2005/QĐ-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 105/2005/QĐ-UB

về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh