Tìm kiếm "105/2005/TTLT"

105/2005/TTLT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 105/2005/TTLT.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Thông tư liên tịch 105/2005/TTLT/BNV-BTC

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội