Tìm kiếm "1079/QĐ-UBND"

1079/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1079/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 9 nội dung

Quyết định 1079/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định về thẩm định dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và Quy định hoạt động của Ban Thẩm định dự án đầu tư tỉnh