Tìm kiếm "11/2005/QĐ-BTS"

11/2005/QĐ-BTS | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 11/2005/QĐ-BTS.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 11/2005/QĐ-BTS

Về việc chuyển Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 2 thành Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 2