Tìm kiếm "11/2007/NQ-HĐND"

11/2007/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 11/2007/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 29 nội dung

Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND7

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương