Tìm kiếm "11/2010/NQ-HĐND"

11/2010/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 11/2010/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 16 nội dung

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND

Về chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND

Bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND và số 11/2010/NQ-HĐND