Tìm kiếm "11/2011/NQ-HĐND"

11/2011/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 11/2011/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 13 nội dung

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND

Về các chương trình mục tiêu và danh mục các dự án trọng điểm của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015