Tìm kiếm "11/BT"

11/BT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 11/BT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 11-BT

Về việc chia thị xã Mường Giôn thuộc huyện Quảng Nhai, tỉnh Sơn La thành hai xã và đổi tên xã Lạc Giản thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Hà Bắc