Tìm kiếm "11/NQ-TW"

11/NQ-TW | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 11/NQ-TW.

Hiển thị 1 - 20 trong 15 nội dung

Quyết định số 196/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng : Quyết định về việc chuyển các tổ chức kinh tế đã đăng ký và đang hoạt động theo Quyết định số 268-CT ngày 30 tháng 07 năm 1990 sang theo đăng ký và hoạt động theo loại doanh nghiệp mới phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành

Về một số biện pháp cấp bách trước mắt quản lý thị trường nhằm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW