Luat Minh Khue

Tìm kiếm "11/QĐ-UBND"

11/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 11/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 17 nội dung

Quyết định 11/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển văn hóa, thế thao và du lịch tỉnh Bắc Giang đến 2020, tầm nhìn đến 2030