Tìm kiếm "111/HĐBT"

111/HĐBT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 111/HĐBT.

Hiển thị 1 - 20 trong 30 nội dung

Quyết định 111-HĐBT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường