Tìm kiếm "112/QĐ"

112/QĐ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 112/QĐ.

Hiển thị 1 - 20 trong 39 nội dung

Quyết định 112/-UB

Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác giao đất - đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính - cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp