Tìm kiếm "1123/QĐ-UBND"

1123/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1123/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 9 nội dung

Quyết định 1123/QĐ-UBND

Về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 19-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa do thành phố Hải Phòng ban hành