Tìm kiếm "1134/SC"

1134/SC | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1134/SC.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Thông tư 1134/SC

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 84-HĐBT ngày 20-3-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật-hợp lý hoá sản xuất và sáng chế; Điều lệ về nhãn hiệu hàng ...