Tìm kiếm "114/HĐBT"

114/HĐBT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 114/HĐBT.

Hiển thị 1 - 20 trong 8 nội dung

Thông tư 29-TC/TCT/CS

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 114-HĐBT ngày 7/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý Nhà nước

Thông tư liên tịch 9-TT/LB

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114-HĐBT ngày 7-4-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý đối với