Tìm kiếm "114/QĐ-UBND"

114/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 114/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 4 nội dung

Quyết định 114/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt số lượng đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ