Tìm kiếm "118/2013/NQ-HĐND"

118/2013/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 118/2013/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 4 nội dung

Nghị quyết 118/2013/NQ-HĐND

Về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An