Tìm kiếm "119/2006/QĐ-UBND"

119/2006/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 119/2006/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 5 nội dung

Quyết định 119/2006/QĐ-UBND

về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2000/QĐ-UB ngày 21/2/2000 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc đền bù khi sử dụng đất để tu bổ đê, điều