Tìm kiếm "1192/QĐ-UBND"

1192/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1192/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 9 nội dung

Quyết định 1192/QĐ.UBND

Về việc ủy quyền cho trưởng ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp