Luat Minh Khue

Tìm kiếm "12/2010/NQ-HĐND"

12/2010/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 12/2010/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 20 nội dung

Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre