Tìm kiếm "12/2012/NQ-HĐND"

12/2012/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 12/2012/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 20 nội dung

Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND

Sửa đổi một số nội dung quy định tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh Lào Cai