Tìm kiếm "12/CP"

12/CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 12/CP.

Hiển thị 1 - 20 trong 39 nội dung

Nghị định 12-CP

Ban hành bản Quy định về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước